Lettlands äldre historia

Lettland

Lettland var befolkat flera årtusenden f.Kr.
Arkeologiska fynd visar att området varit befolkat redan 2000 – 3000 år f.Kr. De första säkra uppgifterna om ett folkslag (aisterna) som borde i Baltikum, fanns hos den romerske historieskrivaren Tacitus ungefär ett århundrade e.Kr.

År 1201 grundade tysken Albert staden Riga och bildade där en svärdsriddarorden.

Länge försökte Ryssland, Sverige och Polen att erövra Lettland och under 1400-talet besegrades tyskarna av både litauisk-polska och ryska arméer.

I två hundra år stred Sverige och Ryssland om att ta över Riga från Polen.

År 1601 startades krig mellan Sverige och Polen. Sveriges trupper misslyckades under Karl IX:s ledning och förlorade över 9000 soldater.

Sommaren 1621 återkom svenska armékårer för en tredje gång då med Gustav ll Adolf. Sverige tog över kontrollen från polacker och Lettland blir svenskt fram till år 1709 då landet blir ryskt.

Namnet Lettland kom i bruk först under 1800-talet.

I början av 1900-talet bildades en politisk rörelse som krävde territoriell självständighet för Lettland inom det ryska imperiet. Hundratals människor dödades i straffexpeditioner och avrättningar, tusentals avvisades till Sibirien. Sovjettiden innebar ett hårt politiskt förtryck i Lettland och övriga Baltikum.

Som en del av ryska imperiet blev Lettland snabbt indraget i första världskriget år 1915 men först år 1920 hade såväl tyskar som ryssar slutgiltigt besegrats.

Vid freden i Riga lovade Sovjetryssland att “för evig tid” respektera den lettiska självständigheten. Två år senare övergick Lettland till en demokratisk författning.

Under andra världskriget som utbröt hösten 1939, dödades över tusen människor på mindre ett år. en natt i juni 1941 tvångsförflyttades över 15000 lettländare till fångläger i ryska Sibirien, även judar och ryssar fördes bort.

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Riga#Historia

http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Lettland/Aldre-Historia