Samhälle

De tre baltiska länderna är till både ytan och invånarantalet små länder. Den sammanlagda befolkningsmängden uppgår till dryga 6 miljoner med Litauen som största land. Länderna är relativt nya demokratier och kämpar med stora svårigheter. Det handlar om hög arbetslöshet, fattigdom och minskande befolkning. Lettland är ett av EU:s fattigaste länder och arbetslösheten i de tre länderna har påverkats av ekonomiska svårigheter dels efter frigörelsen från Sovjetunionen och dess planekonomi (1991) och dels av finanskrisen för några år sedan (2008). Det är många fattiga som får hjälp från släktingar för att klara sig. Många tidigare invånare i de baltiska länderna har flyttat. Det handlar om arbetskraftsutvandring till andra EU-länder och om rysktalande personer som lämnade i samband med frigörelsen. Dessutom har länderna ett underskott i födelsetal vilket påverkar befolkningsmängden negativt. Detta gör att länderna står inför stora utmaningar inför framtiden.

Leave a Reply