Klimat

Estland:

Estland gränsar till Lettland och Ryssland men har även sjögräns mot Sverige och Finland. Estland, som är det nordligaste landet i Baltikum, är till ytan ett förhållandevis litet land, det minsta i Baltikum och i jämförelse med Sverige är det ungefär 10 gånger så litet.

Trots sin knappa yta har Estland ett mångfaldigt och varierande landskap och naturliv. Vid Estlands Östersjökust finns det gott om öar och skär, över 1500 stycken, där ön Ösel är den största. I norr sträcker sig en lång kalkstenskust mot Finska viken och naturen och landskapet där är mycket likt det svenska som finns på Öland och Gotland. Landets yta är ungefär till 50 % täckt av skog. Estland är placerat precis på gränsen där den barrträdsdominerade tajgan möter den europeiska lövträdszonen. Det finns 87 inhemska och mer än 500 inplanterade arter av träd och buskar.Devanligaste trädslagen är tall, björk, gran, al och asp. På västkusten är variationen av växtarter större då klimatet där är mildare. En del av urskogen finns också kvar, främst i de nordöstra delarna av landet.

Estland är platt, högsta punkten i landet når endast 318 meter över havet och ligger i sydöst. Det finns också många floder, sjöar, våtmarker och ängsmark.

Estlands längsta flod är Narva som är 75 kilometer lång och bildar en gräns mellan Estland och Ryssland.

Klimatet i Estland är tempererat med växlande årstider som kännetecknas av varma somrar och kalla vintrar. Vädret är ofta blåsigt och fuktigt på grund av närheten till Östersjön.

ja

 

 

Lettland:

Lettland är det minsta av de Baltiska länderna och är till ytan ungefär en sjundedel så stort som Sverige. Lettland är inklämt mellan Estland, Litauen, Ryssland och Vitryssland och har även kust mot Östersjön. Lettland är till största delen ett slättland men det finns också mer kuperade områden, främst i öster där det finns kullandskap. Högsta punkten i landet ligger precis som i Estland strax över 300 meter.

Lettland har en väldigt mångsidig natur som är ganska lik den som finns i södra Sverige. Landskapet kännetecknas av stora skogsområden, mossar och ängar, en lång kustlinje och många sjöar och floder. Kustlinjen är mycket varierande. Lettland är känt för sina sandstränder som tar upp ungefär 50 mil av kustremsan. Vid Estlands gräns finns ängar där vassen sträcker sig ända till vattenlinjen och där kan man hitta flera sällsynta fåglar, insekter, groddjur och växter.

Skogarna är mycket rika på olika växter och djur, totalt är 21 växtarter i Lettland fridlysta. Det vanligaste trädslaget är tall men även gran och björk är vanligt förekommande. Lettlands skogsindustri är oerhört viktig för landet.

Lettlands största flod heter Daugava och är totalt över 100 mil lång. Den rinner även genom Ryssland och Vitryssland.

Klimatet i Lettland är mycket växlande. I östra Lettland är klimatet kontinentalt, med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter. Temperaturen i de östra delarna kan under vintern sjunka till minus 30 grader och ha mycket stora snömängder. I väster är klimatet mer maritimt med högre luftfuktighet, mycket nederbörd och inte lika kalla vintrar.

hästen

 

Litauen:

Litauen gränsar till Lettland i norr, Vitryssland och Polen i söder samt till ryska Kaliningrad sydväst. Litauen är till ytan snäppet större än Lettland och är därmed det största landet i Baltikum. Det är också det sydligaste av Baltikum länderna.

Även i Litauen är landskapet till större delen platt, men på vissa ställen, främst i de västra delarna av landet är landskapet lite mera kuperat. Litauen ligger på ungefär samma breddgrad som Skåne och har växtlighet och djurliv likt det Centraleuropeiska. Landet har många sjöar och stora skogar med både barrskog och blandskog men där barrskog dominerar. Kusten mot Östersjön är ungefär 10 mil lång och har många fina badstränder.

Högsta punkten i Litauen är Juozapine och når 294 meter över havet.

Klimatet vid den litauiska kusten är typiskt kustklimat med fuktig och mild luft och relativt mycket nederbörd. Om man kommer bort från kusten och längre in i landet råder inlandsklimat med kallare vintrar och varma somrar.

landskap

 

Källor:

http://www.wwf.se/source.php/1119690/Estland%202005.pdf

http://www.visitestonia.com/sv/saker-att-se-och-gora-i-estland/naturresor/estlands-lilla-territorium-rymmer-manga-underverk/kalkstenskusten-ar-ett-typiskt-landskap-for-norra-estland

http://www.latvia.travel/sv/aeventyr-i-naturen

http://sv.kllvx.com/destinations/europe/1012023102.html

http://www.geografi.nu/lettland.php

http://www.wwf.se/source.php/1119691/Lettland%202005.pdf

http://www.wwf.se/source.php/1119692/Litauen%202005.pdf

http://sv.wikipedia.org/wiki/Litauen

https://www.landguiden.se/Lander/Europa/Litauen/Geografi

http://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/varldsdelar-och-lander-geografi/europa-geografi/litauens-geografi#

Bilder:

http://toptravellists.net/nature-scenery-lithuania.html

http://www.traildino.com/img/upload/Europe/Estonia/General/estonia-29b.jpg

http://www.latvia.travel/sites/default/files/imagecache/node-photo/177-liepajas_papes_dabas_parks_1.jpg