Baltikums Samarbeten

Baltikums samarbeten i Europa

I Baltikum har det varit viktigt att samarbeta med olika länder runt om i Europa. Här kommer lite information om några av de samarbeten där Estland, Lettland och Litauen är ingår:

WTO är en organisation skapad med syfte att övervaka och liberalisera internationell handel. Det grundades 1995 och Estland, Lettland och Litauen är medlemmar.

Hela Baltikum är även medlemmar i EU och det blev de år 2004. EU är en förkortning av Europeiska unionen. Det är en internationell organisation där 28 europeiska länder har valt att samarbeta om vissa frågor. Länderna har överlämnat viss beslutanderätt till EU. De har rätt att besluta om regler inom flera områden som medlemsländerna måste följa.

Nordatlantiska fördragsorganisationen, även kallad NATO är ett till samarbete där Baltikum är medlem. Det grundades 4 april 1949 och är ett systen med kollektivt försvar där dess medlemsstater där man är överens om att ömsesidigt försvara varandra mot yttre angrepp.

 

Skrivet av Victoria