Statsskick

Statsskick

Estland, Lettland och Litauen är alla republiker men har olika lagar om vem som får rösta och hur länge presidenten får sitta och hur många gånger han/hon kan bli vald. I Estland och Lettland är det val vart femte år och presidenten får bara bli vald en gång medan det i Litauen är val vart fjärde år och presidenten får bli omvald två gånger. I Litauen får presidenten inte vara med i ett parti. Presidenten har inte så mycket makt i något av de här länderna. Presidenten utser premiärminister med parlamentets godkännande.

Likadant i alla tre länderna är att man måste vara 18 år för att rösta. I Estland och Lettland måste man också vara medborgare. I Litauen är detta inte nödvändigt. I både Estland och Lettland bor många ryssar, men eftersom de inte har medborgarskap så kan de inte rösta. Det finns inte heller några ryska partier.

Dessa tre länder har haft lite problem i politiken som har lett till många folkomröstningar. Ett av dem är Litauen där det har varit kris i ekonomin. Man försöker sätta upp mål och arbeta mot dessa för att lösa sina problem. Länderna har varit självständiga i cirka 24 år så de har inte haft så lång tid på sig att bli ett stabilt och fungerande land.

Det är inga större skillnader mellan dessa länder. De har flera partier med olika mål att rösta på.

Även om länderna varit självständiga en tid så är det inte så enkelt att kunna fixa till exempel problemen med ekonomin som alla länderna har. De har också problem med fattigdom. Det är också problem med utbildning och arbetslöshet.

En stor del av ländernas inkomst kommer genom export till andra länder. De har jordbruk som varit en av de viktigaste sakerna de har kunnat göra för att kunna få in pengar till sina länder. De har även köttproduktion som de har använt sig av länge.