Kuriska Näset

Kuriska_näset_karta

Kuriska näset – gränsen mellan EU och Ryssland
Kuriska näset är en cirka 10 mil lång halvö, belägen vid Östersjöns kust. De centrala delarna av halvön består av skog, medan sanden omringar dess stränder. Kuriska näset uppskattas vara ett hem åt 600 växtarter, 300 djurarter och 150 arter av flyttfåglar. År 2000 hamnade näset på Unescos världsarvslista.
Kuriska näset utgör också en gräns mellan EU-landet Litauen och Ryssland. Det görs ofta strikta kontroller vid gränsen för att förhindra smuggling av bland annat alkohol och människor. Trots det smugglas 2 miljarder cigarretter till Litauen varje år. Dock har de två länderna, år 2011, kommit överens om ett samarbete av bland annat gemensam bevakning av miljön. Detta genom att skapa en gränsfri zon.

Bild: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuriska_n%C3%A4set_karta.jpg

Skrivet av Alvi i allmäna linjen.