Sverige berett att hjälpa Baltikum

ÖB Sverker Göranson i Ekots lördagsintervju
Sverige har goda möjligheter att hjälpa de baltiska länderna om de skulle attackeras av Ryssland menar ÖB Sverker Göranson. Han noterar att Putin, angående den ryska annekteringen av Krim, inte har några ambitioner riktade mot resten av Ukraina men att det finns ryska trupper i närområdet. ÖB anser att beredskapshöjningar på trupp öster om Ukraina är tecken på Putins maktspråk.
Eftersom de baltiska staterna är EU- och Natomedlemmar är de inte i samma situation som Ukraina. Det skulle vara ett mycket stort steg om Ryssland skulle attackera något av länderna. Om det ändå skulle hända kan Sverige ställa upp med olika stridskrafter med kort varsel. ÖB menar att en sådan insats måste föregås av en diplomatisk diskussion.

När det gäller diskussionen om avrustningen på Gotland menar ÖB att ön fortfarande har ett strategiskt läge. En viktigare fråga är en reformering av hela försvaret.

 

SvD:s rubrik ÖB: ”Sverige berett hjälpa Baltikum” 20140326

Comments are closed.

Post Navigation